مسابقه بزرگ فرزندان عاشورایی


مسابقه بزرگ فرزندان عاشورایی یک مسابقه فرهنگی و هنری است که هدف آن انتشار پیام عاشورا از دیدگاه هنرمندان است. شروع مسابقه از روز 25 آبان ماه تاپایان روز 12 بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

محورهای مسابقه فرزندان عاشورایی

  1. نقاشی در زمینه حرکت تاریخی حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)
  2. شعر و سروده در زمینه های حماسی و شجاعت و تمامی ابعاد معنوی عاشورا
  3. خط و نقاشی خط (تایپوگرافی) در زمینه زیباسازی پیام های عاشورایی
  4. عکس با موضوعات عاشورایی و اعتقادات مردمی، درک و حضور مردم در عاشورا
  5. گرافیک با موضوع به تصویر کشیدن پیام های معنوی عاشورا
  6. متون خبری با هدف انتشار موضوعات عاشورایی (ویژه خبرنگاران و رسانه ها)

رفتن به صفحه ارسال آثار