جامعه بزرگ فرزندان عاشورایی


 دعوت عمومی فرزندان عاشورایی

تمامی زنان، مردان، پسران و دختران در هر سنی و با هر مشخصه ای، در هر گوشه ای از این کره خاکی که هستند و ویژگی آن ها عشق به حضرت امام حسین علیه السلام است عضوی از جامعه بزرگ فرزندان عاشورایی بشمار می آیند. در جامعه بزرگ فرزندان عاشورایی هر فرد با هر اعتقاد و مذهبی، صرف علاقه به حضرت سیدالشهدا علیه السلام، می تواند هنر و توانایی خود را در راه معرفی و اشاعه فرهنگ، معرفت و عشق عاشورایی به کار ببندد.

در یک جمله میتوان گفت که جامعه بزرگ فرزندان عاشورایی را عاشقان اباعبدالله علیه السلام تشکیل میدهند.